حدس می‌زدم…

پ.ن.

حتی حاضرم همه نگاه‌های غریبشون رو با لبخند پاسخ بدم.

می‌دونی که… این وظیفه‌ی شرعی هر مسلمونیه…