دژاووی مصنوعی یعنی
یک عمر GTA San Andreas بازی کنی و توی خیابان‌های شمال‌غربی SF رانندگی کنی!