بی‌هوده
لذت بردن،
همیشه
مملو است از نوعی خلوص و ایمان.

الئو،
من رنگ موهایت را فراموش نخواهم کرد.
و پاکی چشم‌هایت را
و شوق کودکی خنده‌هایت را.

الئو،
آن‌قدر سرشارم می‌کنی از ایمان که تهی می‌شوم…
زود،
با تو.