هیچ‌وقت کودکی یک مرد را متهم نکن ورونیکا. کودکیِ یک مرد، خیلی حیاتی‌تر از آرزوهای پلیس و خلبان شدن یک کودک است.