عاشق واقعی کسی هست که
با شنیدن آهنگ «به جونِ تو، به جونِ تو، عاشقی بد دردیه؛ دلِ عاشقُ شکستن، به‌خّدا نامردیه» از برادر ش. صولتی،
قر تو باسن‌ش جمع شود،
نه آن‌که به فکر فرو برود.

نامردی، در وجود همه‌مان رخنه کرده حتماً، که نمی‌توانیم بلرزانیم! همین‌جاهاست که می‌گویند چوب خدا صدا نداره ولی درد داره.