17:37 پنجشنبه، 17 اکتبر 13

تلخ، تلخ، تلخ.
شاه را خیلی وقت است کشته‌ایم.
تلخیم تلخیم تلخیم.
تلخ‌تر از هر آینه‌ای که روبه‌رویمان بگذارند. تخل‌تر از هر ۱۰۰، هر قرعه‌کشی، هر الل-این، هر تریپل ۷، هر شادی لحظه‌ای.

ببخش خنده یادم رفته. ببخش وقتی نرو‌ها و نرون‌هایم وقتی می‌خندند، شیطان‌وار می‌شوند و شروع می‌کنند همدیگر را خوردند. همین می‌شود که روزی صدهزارتاشان می‌میرند. بعد من می‌مانم و مغز کاهل‌تر شده.
بگذار نخندم. و نپرس دیگر چرا.

19:24 شنبه، 14 می 11

هنوز
تمام بعدازظهرهایی که دیر می‌آیم خانه
دارم
همان خیانت‌های قدیمی را
در همان مکان‌های قدیمی
با همان انگیزه‌های قدیمی
می‌کنم.
به‌امید آن‌که دژاوو بزنم، به همان خیانت‌های غوطه‌ورکننده‌ی قدیمی — تو.

باور کن
همین دخترکان جدید هم
قدیمی‌ند.
و فقط ۲۰ ساله‌گی تو می‌تواند
این وسط – در میان روزوهم‌های کهنه‌ی من –
پرده‌دری کند.

الئو،
من را جایی رها نکن که به گذشته برگردم؛
من را حتی به درخت هم نبند، که دندان‌هایم تیز است؛
من را ساده نرنجان؛
من را …

من را، تو الئو، در ۱۹ ساله‌گی دریدی. این نرون‌های‌م هست‌اند که در کاوش‌های دژاووگونه‌ی نیم‌کره‌ی لوده‌ی مغزم، به اسم رفع عقده، گذشته‌هایم را بو می‌کشند! خوششان می‌آید، دست‌پخت مادرشان است.

Aidin,
somehow,
is a real legal guy, a regular guy;
and nothing more, and nothing less.

©2004 - 2020 blog.horm.org