فکر می‌کردم می‌دونی که، یه جوجه‌تیغی
که از فشارِ تحجّرِ القایی محیط، تو لاکِ لاک‌پشت فرو رفته،
حتی نمی‌تونه خارهاش رو پرت کنه.

حالا هِی تو بگو «مهربونه!».