پر بوده
از دروغ
همواره.

و این نه دی‌ریئلیزیشن‌ست، نه خواب و قبض ۱۰۰۰ دلاری جریمه‌ی پارکینگ.

این یک حقیقت ساده‌ست که نباید بیش از ۹ سال از آن گریخت.

۱۳۹۲ – ۱۳۸۳
پایان.