یا از فرط تطابق،
یا از فرط عدم تطابق،
بین محیط و ذهن، بین هنجار و ناارزش / ارزش و ناهنجار، بین خواب و بیداری، واقعیت و خیال، گذشته‌ی حال شده / آینده‌ی بی‌حال،
آخرش یه شب
دیوانه می‌شوم.

امید آن‌ست که هم‌وطنان و دوستان
– خصوصاً آشنایان نزدیک، … هممم…. بله! بله، خودِ شما! –
بدانند که
با هر ۵ تا دیوانه‌ای می‌شه یه فیلم مستند اکشن ساخت.
با هر ۴ تا دیوانه‌ای می‌شه یه فیلم مستند کمدی ساخت.
با هر ۳ تا دیوانه‌ای می‌شه یه فیلم مستند رومنس ساخت.
با هر ۲ تا دیوانه‌ای می‌شه یه فیلم مستند پور.ن ساخت.
با هر یه دیوانه‌ای می‌شه یه فیلم مستند معناگرا ساخت.

البته درسته که
بدون دیوانه‌ها هم می‌شه فیلم ساخت؛
اما خب صرفه‌ی اقتصادی‌ش خیلی کمتره.

یادمون نره که
دیوانه‌ها اگه گشنه‌شون بشه و نون نداشته باشن بخورن،
ممکنه عاقل یا عاقله بشن؛
و این …
به نفع هیچ‌کدوم‌مون نیست.