یه پنج و نیم ساعت و یه شیش ساعت مصاحبه؛
سه بار نیم ساعت ماشین؛
یه یک ساعت و یه یک ساعت و ده دقیقه توقف تو ایستگاه قطار؛
یه سه ساعت و یه یک ساعت و پنجاه دقیقه قطار AT؛
یه پانزده دقیقه و یه سی دقیقه قطار CT؛
یه نیم ساعت متروی B؛
یه ده دقیقه توقف تو ایستگاه اتوبوس؛
یه بیست دقیقه و یه سی دقیقه اتوبوس؛
دو تا نیم ساعت پیاده روی؛

اینا همه توی سی و نه ساعت انجام شد.

دوست دارم ولی. تلفیقی از «دنیای این روزهای من» و «سراب ردپای تو» ‍ه.