هر dumb ای یه روزی dump می‌شه؛ اما خیلی خوبه آدم بفهمه اگه dump شد الزاماً dumb نبوده.
یا لااقل همچین حسی بهش دست نده.

دنیا اگه …