مثل شیر تازه‌ی گالنی، که تاریخ انقضاش رو روی گردنش می‌نویسن؛
مثل کنسرو لوبیا، که تاریخ انقضاش رو در ماتحتش می‌نویسن؛
یا
مثل عسل، که می‌گن تاریخ انقضا نداره؛ تو هم با خیال راحت می‌ذاریش بمونه. بعد یهو کاملاً بدون هماهنگی قبلی و با حداکثر غافلگیری، وقتی می‌ری بخوریش بعد از یه مدت، می‌بینی اینم منقضی شده…