آخرش من می‌میرم و بلاگر نمی‌شم. روزی ۱۰ بار عقب می‌افتم از همه بلاگ‌ها دنیا؛ بعد دلم خوشه که هر وقت دلم بخواد می‌تونم بگم «من از ۸۲ بلاگ داشتم!».
لول! واقعاً لول!

من اگه می‌خواستم بلاگر شم؛ هیچ‌وقت نباید توی آرشیو بلاگم دنبال بلوغ می‌گشتم و توی آرشیو بلوغم دنبال کودکی.