یه ضرب‌المثل چینی هست که می‌گه:
Never take a man’s last wife.

حکایت من و این سگ درونم بود تا چند شب پیش.
انسانِ درونش به تفکر نشسته بود؛ حوصله‌اش سر رفته بود؛ نصفه‌شب لگد می‌زد.