آدم‌ها در دو حالت نویسنده‌های خوبی می‌شن — اوج عشق، و، اوج نفرت.

آدم‌هایی که در راستای این‌که نویسنده‌ی خوبی بشن به‌صورت مستقیم تلاش کنن، هرگز بهش نمی‌رسن.

از همین رو،
مرسی از همه‌ی بذرهات.