هر ماه یک صلیب
هر صلیب یک امتیاز
حتی شما هم می‌توانید برنده خوش‌شانس ما باشید!

— Public Relations Of Heaven&Hell Bros Company.