این‌که می‌گن طرف بساز-بفروش بوده و ورشکست شده،
یعنی زندگی‌‍ش مثل من بوده؛
آدم خودساخته‌ای بوده که خودش رو ارزون فروخته.