– بادباک‌تون چه قدر بالا رفت؟
– خیلی! بالاتر از همه.
– یعنی تا ابرا؟
– یعنی تا ابرا.