بالا رفتیم، کریپ بودیم
پایین اومدیم، کریپ بودیم
قصه‌ی ما راست بود…