به جز مریم م
و تو،
رسالت بقیه‌ی پیامبران از ساعت ۱۲:۰۰ بامداد الی ۷:۰۰ صبح
آف بوده است.
– خودت خوب می‌دانی –

ببخشید که بی‌دارت کردم.