کمی زودتر،
کمی احمق‌تر،
کمی آن‌طرف‌تر،
کمی شادتر،
کمی بی‌ریاتر،
کمی قوی‌تر،
کمی فراموشکارتر،
اگر به‌دنیا می‌آمدیم
الآن لازم نبود این‌قدر [هِی] با بی‌میلی تمام فُرم پر کنیم.