قصه‌ی ما تموم شده،
با یه علامت سؤال…

یا «…»؟

یا یه چیزی گم‌راه‌کننده‌تر از همه‌شون…