خاطرات باغ‌چه را
به روح اسب پیر هدیه می‌دهم…

خاطرات اسب پیر را
به بانوی رودخانه هدیه می‌دهم…

و سعی می‌کنم حتی‌المقدور از مترو استفاده کنم
تا از بانوی رودخانه، خاطره‌ای نداشته باشم؛
مبادا…