حیف از من و همه‌ی اسب‌های وحشی پشت آبشار…
حیف از تو و همه‌ی دیوانگی‌ام…