زندگی سگی؛
توی ترافیک گوش‌م کر می‌شه،
توی خواب لگد می‌خورم،
توی تاریکی بچه‌دار می‌شم،
توی فاضلاب بالا می‌آرم.

و همه‌ش سعی می‌کنم یادم نره که من همونی‌ام که یه‌روزی قرار بود…
یه روز قرار بود…
قرار بود…
هوممم…