قهوه با شیر،
قهوه با شکر،
قهوه با قند،
قهوه با قاشق،
قهوه با فنجون دسته‌دار،
قهوه‌ی پاکتی،
قهوه‌ی خالی،
قهوه…

دلستر با لیمو،
دلستر با چیپس،
دلستر با یخ،
دلستر با لیوان پایه بلند،
دلستر سیب،
دلستر ساده،
دلستر…

تو،
توی روزهای بارونی،
توی با طعم پیانو،
توی چهارشنبه‌ها بعدازظهر،
تویی که همیشه سوم شخص می‌مونی،
توی تنها،
تو…