زندگی یعنی،
یه رودخونه، یه روز تعطیل، یه الئو.

یه رودخونه یعنی،
یه زندگی، یه روز تعطیل، یه الئو.

یه روز تعطیل یعنی،
یه زندگی، یه رودخونه، یه الئو.

الئو یعنی،
تو.
من.
و هر چیز ِ در‌جریانِ زودگذر خسته‌کننده‌ی دیگه‌ای؛
مثل تو.
مثل من.
مثل زندگی.

□ □ □


و این
صرفاً غم‌انگیز‌ترین هپی‌اِندی بود که تصور می‌کردم…