وقتی همه‌ی زیرزمین‌های دنیا پر از بمب شه
و همه‌شون با هم منفجر شه…

سیب رو باید بدون پوست خورد…

میخوام موهامو از ته با تیغ بزنم…

□ □ □

ستاره
می‌خوابه،
ماه
می‌خوابه،
و خدا شمع‌ها رو فوت می‌کنه…

یه‌چیزی پریده تو گلوی خدا! یکی بزنه پشتش… زود باشین….

توبه، رو برا همین‌جاها ساختن…

□ □ □

روح سرکش ترشیده‌ی من،
حتی تو خواب هم سرش کلاه می‌ره…

بعد بیدار که می‌شه ادعا می‌کنه همه‌ش کابوس بوده…

روح سرکش ترشیده‌ی من،
خواب و بیداری سرش نمی‌شه که لامصب…