مرد دغدغه‌پوش کناری، دو صفحه‌ی روبه‌روی من را خوانده و منتظر است…