آهای دخترک موبلند…

قبل از این‌که خدایی که تو سفارش دادی، پخته بشه

همبرگر من حاضره…

پ.ن.

هر گل تازه‌ای که چشم باز می‌کنه،

به خودم می‌گم که این نیز می‌گذره…

می‌گذره…

ت.ا.

فرض کنید این‌جا برف بیاد…

بعد من دوباره مشهورترین وبلاگ‌نویس کل اتاقم می‌شم…

و…

در عین‌حال خسته‌ ترین…