باری، شاید وقتی دیگر…

شاید وقتی بهتر…

پی نوشت

آلبوم عکس های من رو اگه وقت دارین و سرعت اینترنت تون هم کم نیست ببینین.

http://geocities.com/idinbox