حد فاصل بین ولیعصر تا شریعتی
خیلی چیزها رو می‌فروشن.
مثل رسول، بهار، پاندا و کلیه بازماندگان آن مسیر…