گوگولی گولو بیدار شیم! گوگولی گولو حالا دیگه وقت خوابه…
— وقتی آلارم ساعت ۹ صبح و آلارم ساعت ۹ شب هر دو به منزله‌ی ۲۰ مایل رانندگی در یک مسیر یکسان و در دو جهت مختلف هستند. فقط :دی

دوست دارم ولی. : )