لذت شجاع بودن
شجاعت پرزنت نکردن
پرزنت نکردن همه بودن‌ها و نبودن‌ها
بودن‌های واقعی، بودن‌های باورکردنی، بودن‌های حقیقی
بودن‌هایی از جنس خود
خود واقعی، نه خود پرزنت‌کردنی.
خود غیرمتهم‌شونده به خود بودن
خود شجاع از خود بودن و نامغرور از خود شمرده شدن
خود شجاع و مهربان
خود لذیذ…

در پردایز هرکسی فقط خودش هست و بس.
در پردایز روی هیچ‌کس کلیک راست نمی‌کنند؛ نه برای تحلیل یا حمایت، نه برای تشویق یا قساوت. نه تحکیم عدالت، نه تبلیغ قضاوت…
در پردایز لذیذ…