وقتی «رستگاری» قراره تو رقص ساعت ۷:۳۰ صبح پیدا بشه،
حتی به برینتی هم می‌شه ایمان آورد.

پ.ن. یارو نوشته که Provide us your technical blog URLs if any (حکماً as a plus).

ای خاک بر سر من که این داره می‌شه ۹ سال و من دارم می‌فهمم از اولش اشتباه سرمایه‌گذاری کرده بوده‌ام خب! درست مثل روپولی که همیشه روی خونه‌های صورتی و آبی سرمایه‌گذاری می‌کردم.