من هیچ‌وقت به خودم یکّی دروغ نخواهم گفت.
من سال‌هاست که مُرده‌ام.
در جهنم عمیق‌تر می‌شوم اگر دروغ بگویم.
من سال‌هاست…