بچه‌م بهم خیلی افتخار نخواهد کرد.
می‌دونی که. می‌گه «از این مامانا می‌خواستم که می‌رفتم دانلود می‌کردم!».

ریئلی ساری، هانی.