… که ۲۰ سال از عمرم را در پاریس گذراندم — ۱۵ سال‌ش در خواب، ۵ سال‌ش در فیلم‌های موردعلاقه‌ام.