الئو
امیدوارم آن پایین زیر اقیانوس
منتظر نمانی.

انتظار،
پیر را آدم نمی‌کند؛ فقط آدم را پیر می‌کند.
مخصوصاً وقتی علم آن‌قدری پیش‌رفت بکند که هیچ پیامبری انگیزه‌ای برای ظهور نداشته باشد. و بداند اگه معجزه‌ای هم بکند، سریع فیلمش دست به دست، Fwd و بلوتوث و یوتیوبیفای می‌شود. بعد امثال اون زنیکه مانیکورکرده، افسوس می‌خورند که شاید اگر کمی صبرتر کرده بودند، به‌جای شوهر بی‌خاصیت‌شان، یه پیامبر لاولی و کیوت می‌اومد خواستگاریشون. اه!

الئو
سعی کن به‌جای منتظر ماندن و از بی‌حوصلگی خوابیدن و منتظر ماندن، فراموش کنی صرفاً.
آن پایین، کف اقیانوس، کافی‌ست یک نفس عمق بکشی تا [نسبت به محیط] کاملاً غرق شوی.