آرشیو برای ماه نوامبر 2021

09:09 سه شنبه، 23 نوامبر 21

تنها وظیفه من این بود که
نگذارم
هیچ‌کس
مطلقاً هیچ‌کس
جز خودت
تو را پایین بکشد.

من سرباز وفاداری بودم.

03:45 دوشنبه، 1 نوامبر 21

برای بار هفتاد و نهم،
تکرار
می‌کنم
که
به پیر
به پیغمبر
من
هرگز
خوکِ خوبی نبوده‌م.
نه چندان فربه، نه چندان عاشقِ لجن‌زار.

لطفاً اگر با من بِیکِن برای صبحانه درست کردید،
به عریانی و خلوص‌م نخندید!
ممنون. : )

امضا:
من در تمام شب‌هایی که – با این‌که تو اسماً «بودی» – جنده‌وار زیر پل هورمون‌هایم را حراج کردم؛ تا تو منزّه و سربلند، اعتقادات سلیقه‌ای‌ات را بغل کنی و بخوابی.
(شب تو و همه‌ی سایر مدل‌های سلف‌رایشِس‌ات به‌خیر.)

Aidin,
somehow,
is a real legal guy, a regular guy;
and nothing more, and nothing less.

©2004 - 2021 blog.horm.org