آرشیو برای ماه ژوئن 2014

11:25 دوشنبه، 30 ژوئن 14

چه شب‌ها و چه روزهایی رو از هم نگرفتیم.
به اسم بزرگ شدن، بزرگ بودن، شبیه آدم‌بزرگ‌ها ماندن…
به اسم باید زمان بگذره…
به اسم نفهمیدن؛ نمی‌فهمی‌ای؛ نَفاهُم.

چون‌آن ویردوی مثبت‌اندیشی
که با لب‌خند کریپ بودن خودش را می‌فشارد، می‌نشاند، می‌خواباند،
مدی‌دیت می‌کنم و می‌دوم!

ران‌تایم ارور؟! :-))


خب آخر
ماهایی که در خشکی به‌دنیا آمده‌ایم،
برای سوار شدن قایق
باید تا ساحل پیاده راه برویم.
نقطه.

08:25 سه شنبه، 17 ژوئن 14

وقتی به ماه نگاه می‌کنی…

Aidin,
somehow,
is a real legal guy, a regular guy;
and nothing more, and nothing less.

©2004 - 2021 blog.horm.org