آرشیو برای ماه جولای 2011

12:54 شنبه، 9 جولای 11

سگه
دارکوبه
رو
خورد.

لعنتی.

03:12 جمعه، 1 جولای 11

<quote>
– : «… راست می‌گفتی آیدین، آدم این شکلی شبیه خرچنگ می‌شه!»

</quote>

Aidin,
somehow,
is a real legal guy, a regular guy;
and nothing more, and nothing less.

©2004 - 2021 blog.horm.org